پایدار کننده های(استابلایزر های) غذایی

افزودنی های غذایی یا استابلایزر ها ترکیباتی هستند که به منظور بهبود بافت، حفظ پایداری امولسیون ها، ایجاد ویسکوزیته، تشکیل ژل و ممانعت از آب اندازی محصول نهایی به کار می روند. هیدروکلوئید های مورد استفاده به عنوان پایدار کننده غذایی از منابع مختلفی تهیه می شوند.

برخی از پایدار کننده مانند گوار و لوکاست گام از دانه گیاهان بدست می آید و برخی دیگر مانند آگار و کاراگینان از جلبک های دریای،برخی نیز منبع حیوانی دارند مانند ژلاتین.

استابیلایزر ها هر یک به تنهایی اثراتی بر بافت و ویژگی های کیفی محصول دارند اما ترکیب پایدار کننده ها غذایی به دلیل دارا بودن اثرات سینرژیستی بر یکدیگر، علاوه بر کاهش مصرف مقدار هیدروکلوئید مورد استفاده اثرات قابل توجهی نیز بر ویژگی های کیفی محصول دارند. پایدارکننده های غذایی تولید شده در شرکت آویسا بهار  با تکیه بر دانش فنی تکنولوژی روز دنیا تولید شده و دارای بیشترین و بهترین اثرات بر روی بافت و ویژگی های محصول نهایی دارد.

این استابلایزر ها به صورت ترکیبی بوده تا علاوه بر بالا بردن عملکرد به دلیل اثرات سینرژیسی، مقدار مصرف کمتر در محصول نهایی، مصرف این محصولات را مقرون به صرفه کند.